(13/06/2018)

Công ty Hungary có nhu cầu nhập khẩu phụ tùng dùng cho máy kéo nông nghiệp

Công ty Hungary có nhu cầu nhập khẩu trục phụ tùng dùng cho máy kéo nông nghiệp (OTP Shafts ) và (OTP Drive Shafts)
Công ty Hungary có nhu cầu nhập khẩu phụ tùng dùng cho máy kéo nông nghiệp

Công ty Hungary có nhu cầu nhập khẩu phụ tùng dùng cho máy kéo nông nghiệp (OTP Shafts) và (OTP Drive Shafts). Tổ chức , doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin tham khảo chi tiết mặt hàng trong files đính kèm và liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hungary theo địa chỉ sau:

Phạm Văn Công/Tham tán Thương mại

Vietnam Trade Office in Hungary

Email: hu@moit.gov.vn

 

Tải file đính kèm
2 file
Thương vụ Việt Nam tại Hungary