(06/11/2018)

Công ty Hồng Kông muốn tìm nhà cung cấp mặt đồng hồ tráng men từ Việt Nam

Công ty Hồng Kông muốn tìm nhà cung cấp mặt đồng hồ tráng men từ Việt Nam.
Công ty Hồng Kông muốn tìm nhà cung cấp mặt đồng hồ tráng men từ Việt Nam

Qua công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông được biết, Công ty Gordon C & Co Ltd có nhu cầu tìm kiếm đối tác cung cấp mặt đồng hồ tráng men để công ty này sản xuất đồng hồ phục vụ tiêu thụ tại thị trường Hồng Kông và các thị trường khác.

Các công ty, doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ tìm hiểu chi tiết theo thông tin sau:

Iris Lam - Product Development Senior Executive

MERCHANDISING & PRODUCT DEVELOPMENT DEPT | GORDON C & CO LTD

Direct: +852 3793 7205 | Tel: +852 3793 7000

E-mail: iris_lam@gordonc.com

Visit us at: 

Hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông để được hỗ trợ.

Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong