(12/03/2019)

Công ty Hoa Kỳ tìm đối tác sản xuất thiết bị cơ khí

Cty Hoa Kỳ tìm đối tác để hợp tác sản xuất một số thiết bị cơ khí trong ngành xăng dầu
Công ty Hoa Kỳ tìm đối tác sản xuất thiết bị cơ khí

Công ty Hoa Kỳ sẽ cung cấp công nghệ sản xuất  valse và một số thiết bị dùng trong ngành dầu khí (xem hình minh họa) và đảm bảo khâu phân phối sang thị trường Mỹ

1 2 3

Doanh nghiệp cơ khí nào có khả năng và quan tâm đề nghị liên hệ với chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston để biết thêm chi tiết:

email: houston@moit.gov.vn; linhtt@moit.gov.vn

 

Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston