(13/06/2018)

Công ty Chile ´´V-W Ltda.´´cần tìm đối tác Việt Nam cung cấp sản phẩm pollywood từ gỗ thông

Công ty Chile ´´V-W Ltda.´´cần tìm đối tác Việt Nam cung cấp sản phẩm pollywood từ gỗ thông.
Công ty Chile ´´V-W Ltda.´´cần tìm đối tác Việt Nam cung cấp sản phẩm pollywood từ gỗ thông

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Công ty nào cung cấp được mặt hàng trên, vui lòng liên hệ với Thương vụ để biết thêm chi tiết:

Thương vụ Việt Nam tại Chile

Địa chỉ: Eliodoro Yañez 2887, Providencia, Santiago, Chile;

Email: cl@moit.gov.vn.

Điện thoại: (56-9) 8920 1942.

Thương vụ Việt Nam tại Chile