(30/11/2021)

Công ty Áo tìm kiếm nhà sản xuất vi điều khiển

Công ty Áo tìm kiếm nhà sản xuất vi điều khiển, cụ thể là: - AT32UC3A1512-AUT hoặc AT32UC3A1512-AUR - PIC32MX340F512HT-80I/PT - DSPIC33FJ32MC202-I/SO.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Thương vụ Việt Nam tại Áo

Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at

Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444./.

Thương vụ Việt Nam tại Áo