(11/03/2019)

Công ty Áo có nhu cầu nhập khẩu một số đồ gia dụng, lưu niệm (40.000 chiếc mỗi loại)

Doanh nghiệp Kolibri của Áo đang có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng: móc khóa, kéo nhựa mở phong bì, cái kẹp, cán cầm, bookmark sách, bộ manicure nữ, lược với số lượng 40.000 cái mỗi loại, thời hạn giao hàng là tháng 5/2019.
Công ty Áo có nhu cầu nhập khẩu một số đồ gia dụng, lưu niệm (40.000 chiếc mỗi loại)

Chi tiết về đơn hàng có trong file đính kèm.

Doanh nghiệp có thể gửi thẳng báo giá đối với đơn hàng này đến địa chỉ: Haiden Nadine [n.haiden@kolibri.eu].

Để có thêm thông, xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Áo (at@moit.gov.vn; +43 699 120 88 444). 

Thương vụ Việt Nam tại Áo