(09/04/2018)

Công ty Ấn Độ có nhu cầu mua PVC Resin (Suspension Grade)

Công ty Thương mại APR IMPEX, địa chỉ tại New Delhi, Ấn Độ có nhu cầu nhập khẩu PVC Resin (loại Suspension) số lượng lớn.
Công ty Ấn Độ có nhu cầu mua PVC Resin (Suspension Grade)

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Doanh nghiệp có khả năng xuất khẩu liên hệ ông Mohit Gupta,

Điện thoại +91 9873945755,

Email: aprimpex@gmail.com.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ