(02/02/2021)

Công ty Algeria có nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ

Công ty Algeria có nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ.
Công ty Algeria có nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin gửi thông tin đến địa chỉ email của Thương vụ VN tại Algeria (dz@moit.gov.vn) để biết thêm chi tiết. Thời gian gửi thông tin trước ngày 4/2/2021.

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria