(16/11/2021)

Công ty Ai Cập tìm nguồn cung thủy sản đông lạnh từ Việt Nam

Công ty Ai Cập có nhu cầu nhập khẩu tôm, phi lê cá tra (pangasius) đông lạnh từ Việt Nam với yêu cầu như sau:
Công ty Ai Cập tìm nguồn cung thủy sản đông lạnh từ Việt Nam

1. Frozen Pangasius Filet
    - Each carton 10 kg Net
    - Each package 5 kg Net
    - Weight per pcs 800gm NET
    - White

2. Peeled backless Shrimp
    - Each carton 10 kg Net
    - Every 1 kilo in package

We need as a trial order 1x20 Reefer
Mix between frozen pangasius filet and peeled backless shrimp.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên lạc trực tiếp với nhà nhập khẩu (theo địa chỉ dưới đây) hoặc với Thương vụ để hỗ trợ.

El-Kawther Logistics for Shipping Services

Head Office: 20 El Nasr st., Manshia 8th Floor, Alexandria, Egypt

Cairo Office: 12 El Marwa Buildings, 3rd Floor, Beside Girls College, Nasr City, Cairo, Egypt

Phone: +20 2 24147509

Email: chairman@kawtherlogistics.com

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập