(28/06/2021)

Công cụ tra cứu thuế suất thuế nhập khẩu vào New Zealand

Để tiện cho các doanh nghiệp tra cứu thuế suất thuế nhập khẩu vào New Zealand, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand giới thiệu công cụ tra cứu biểu thuế nhập khẩu.

Các doanh nghiệp quan tâm có thể sử dụng công cụ này tại địa chỉ: https://www.tariff-finder.govt.nz/. 

Thương vụ Việt Nam tại New Zealand