(29/08/2008)

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO CỦA VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA PHÁP

Địa chỉ cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Cộng hòa Pháp

1. Đại Sứ quán Việt Nam tại Pháp :

Đại Sứ Đặc mệnh Toàn quyền : Ông LÊ KINH TÀI

Địa chỉ : 62 , rue Boileau - 75016 Paris

Fax :
Văn phòng : 01 45 24 39 48
Lãnh sự : 01 44 14 64 24


Điện thoại
Tổng đài : 01 44 14 64 00

Chánh Văn phòng : 01 44 14 64 01

Phòng Kinh tế: 01 44 14 64 27

Lãnh sự: 01 44 14 64 26


Các ga tầu điện ngầm gần nhất : Exelmans (Métro 9), Chardon – Lagache (Métro 10).

2. Phái đoàn đại diện UNESCO và Pháp ngữ của Việt Nam tại Pháp

Địa chỉ : 2, le Verrier 75002 Paris

Điện thoại : 01 44 32 08 70

Fax : 01 44 32 08 79

Ga tầu điện ngầm gần nhất: Palais Royal

Đại Sứ VN bên cạnh Tổ chức UNESCO : ông VĂN NGHĨA DŨNG

3. Thương vụ - Đại Sứ quán Việt Nam tại Pháp :

Địa chỉ: 44, Avenue de Madrid - 92200 Neuilly sur Seine - France

Điện thoại : 01 46 24 85 77 ; 01 46 24 80 76

Fax : 01 46 24 12 58

E-mail : secovif@wanadoo.fr; fr@moit.gov.vn

Ga tầu điện ngầm gần nhất : Pont de Neuilly

Tham tán Thương mại : Ông PHẠM XUÂN YÊN

4. Quân vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp :

Địa chỉ : 51, rue Boulainviller, 75016 Paris

Điện thoại : 01 40 50 30 28

Fax : 01 42 30 71 34

Thương Vụ Việt Nam tại Pháp