(19/06/2017)

Cơ hội xuất khẩu hàng dệt may, da giầy, túi sách

Cơ hội xuất khẩu hàng dệt may, da giầy, túi sách, do Thương vụ Việt Nam tại Romania cung cấp.

Doanh nghiệp eMAG-Romania có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng dệt may, da giầy, túi sách…cung cấp cho các siêu thi và Trung tâm thương mại tại Romania.

 Doanh nghiệp trong nước có nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng trên xin trực tiếp liên hệ với bạn tại địa chỉ

Mr. IonescuClaudiu – Manager of Dante International SA

Adress: Swan Office Park, Windsor Building

No. 15-23, Bucureşti Nord Street, Voluntari, Ilfov - Romania.

Mobile: +40 0722 322 881 –

Email: claudiu.ionescu@emag.ro

Website:http://www.emag.ro

 Hoặc Thương vụ Việt Nam tại Romania:

Adress: No.66, Bd. Iancu de Hunedoara, Sector 1 – Bucharest – Romania

Tel: 021 211 37 38 (office) / 0721 236 247 (Mobi)

Email: ro@moit.gov.vn / lnthi1957@yahoo.com

Thương vụ Việt Nam tại Romania