(28/12/2017)

Cơ hội tìm kiếm đối tác và tham dự hội chợ du lịch NATASAS 2018 tại Singapore

Nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng như tạo một sân chơi để các công ty du lịch có thể gặp gỡ, giao lưu, kết nối, Liên đoàn du lịch quốc gia Singapore sẽ tổ chức Hội chợ du lịch NATAS 2018 từ ngày 23-25/3/2018 tại Singapore.

Từ ngày 23-25/3/2018, Liên đoàn du lịch quốc gia Singapore (NATAS) sẽ tổ chức Hội chợ du lịch NATAS 2018 tại Singapore Expo Hall 4&5. Hội chợ là cơ hội nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng như tạo một sân chơi để các công ty du lịch có thể gặp gỡ, giao lưu, kết nối. Ngoài ra đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch Việt Nam có thể quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế. 

Kính đề nghị các doanh nghiệp có nguyện vọng tham dự hội chợ, đăng ký sớm với ban tổ chức để được nhiều ưu đãi

Chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức tại email events@natas.travel hoặc các đầu mối

  1. Jacqueline Chin, Executive (Events & Marketing) – SĐT: (+65)6577 3165
  2. Magdalene Lim, Manager (Events & Marketing) – SĐT: (+65) 6577 3151
  3. Mohamed Ismail Bin Hussain, General Manager – SĐT: (+65) 6577 3144

Thương vụ Việt Nam tại Singapore xin thông báo để các quý doanh nghiệp tham dự

 

 

Thương vụ Việt Nam tại Singapore