• Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình XTTM quốc gia khảo sát thị trường A rập Xê út

    Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình XTTM quốc gia khảo sát thị trường A rập Xê út

    (20/08/2008)
    Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2008 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2492/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007 và văn bản số 3661/BCT-XTTM ngày 6/5/2008, Vụ Châu Phi - Tây Á - Nam Á sẽ tổ chức Chương trình khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại tại A rập Xê út. Cụ thể: