• Công ty Jordan tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất thảm thủ công và rèm cửa

  Công ty Jordan tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất thảm thủ công và rèm cửa

  (20/05/2019)
  Công ty của Jordan cần nhập khẩu thảm thủ công, rèm cửa và đề nghị Thương vụ tại Israel giới thiệu các nhà sản xuất của Việt Nam.
 • Danh sách doanh nghiệp Israel muốn tìm đối tác Việt Nam

  (02/05/2019)
  Danh sách các doanh nghiệp Israel muốn tìm các đối tác Việt Nam, do Thương vụ Việt Nam tại Israel tổng hợp.
 • Doanh nghiệp Israel tìm đối tác Việt Nam

  Doanh nghiệp Israel tìm đối tác Việt Nam

  (22/04/2019)
  Doanh nghiệp Israel cần nhập khẩu Thermosets – Compression molding of Bakelite, Urea and Melamine, muốn tìm kiếm các nhà sản xuất của Việt Nam về các sản phẩm này; muốn tìm kiếm các đối tác Việt Nam để làm nhà phân phối các sản phẩm board games/trò chơi tại Việt Nam.
 • Israel mời thầu xây dựng sân bay

  Israel mời thầu xây dựng sân bay

  (27/02/2019)
  Công ty Hạ tầng Vận tải Quốc gia-Netivei Israel mời các doanh nghiệp quan tâm nộp hồ sơ tham dự đấu thầu cung cấp dịch vụ xây dựng, tư vấn, quản lý dự án xây dựng Sân bay Quốc tế vệ tinh của Sân bay Ben Gurion. Dự án xây dựng sân bay mới được triển khai đầu tư bởi khu vực tư nhân và theo hình thức đối tác công tư (PPP) và sẽ là sân bay phục vụ mục đích dân sự và quân sự.
 • Công ty Israel cần nhập khẩu xe đạp

  Công ty Israel cần nhập khẩu xe đạp

  (07/12/2018)
  Công ty Israel cần nhập khẩu xe đạp từ Việt Nam