(23/08/2021)

Chuỗi siêu thị thực phẩm Ultra Gros của Croatia

Chuỗi siêu thị thực phẩm Ultra Gros của Croatia có trên 1.500 cửa hàng trên toàn quốc.

Thông tin liên hệ:

Mr Marjo Jukić, direktor
+385 99 3292 423
Marjo.jukic@ultragros.hr
www.ultragros.hr

Thương vụ Việt Nam tại Áo