(02/06/2020)

Chính sách thương mại hậu BREXIT của Vương quốc Anh

Các Hiệp định thương mại tự do giữa UK và một số quốc gia/ Liên minh đã ký kết và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Các Hiệp định thương mại tự do đang đàm phán giữa UK và một số quốc gia/ Liên minh; Biểu thuế nhập khẩu chung của UK áp dụng đối với hàng hóa của các nước không ký kết FTA với UK và một số thông tin cần lưu ý.
Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh