(30/10/2019)

Chính sách thuế và thuế suất tại Latvia

  1. 1.     Thuế nhập khẩu 

 

Do là thành viên của EU nên Latvia đã thông qua việc thực hiện các chính sách và biện pháp ngoại thương chung của Liên minh. Do vậy, thuế suất thuế nhập khẩu của nước này là ngang với các mức thuế suất của EU và thường thấp hơn so với mức thuế suất trước đây khi nước này chưa gia nhập Liên minh. 

 

Thuế nhập khẩu áp dụng đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Latvia, được tính theo giá hàng (là giá CIF) và hài hòa với các công ước của GATT. Mức thuế suất thuế nhập khẩu là khác nhau với từng nhóm sản phẩm và dịch vụ khác nhau và tuỳ theo nước xuất xứ của hàng hóa/dịch vụ. 

 

Thuế suất hải quan theo quy định của Quy chế Hội đồng (EEC) số 2658/87 của EU về thuế và danh mục thống kê và về Biểu thuế Hải quan chung.

 

Đối tượng đánh thuế: Đối tượng đánh thuế là các đối tượng nhập khẩu hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba (Không phải là thành viên của EU).

 

2. Thuế giá trị gia tăng 

 

VAT là loại thuế kinh doanh áp dụng đối với tất cả các giai đoạn sản xuất của một mặt hàng, bao gồm cả các giao dịch xuất nhập khẩu. Mức thuế suất thuế VAT được xác định bởi từng nước thành viên trong EU. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, Luật thuế giá trị gia tăng mới có hiệu lực. Mức thuế suất của Latvia là 21%. Mức thuế suất thuế VAT được tính giảm còn 12% đối với một số sản phẩm nhất định như các mặt hàng thuốc, các măt hàng y tế và thiết bị dành cho người khuyết tật, các sản phẩm cho trẻ sơ sinh, các sản phẩm thông tin đại chúng, dịch vụ vận tải công cộng (trừ taxi), dịch vụ khách sạn, sách… Đối với hàng nhập khẩu, VAT được tính trên giá CIF + trị giá thuế nhập khẩu đã thanh toán của hàng hóa.

 

3. Thuế thu nhập 

 

Thuế suất đối với thu nhập của một cá nhân cư trú là 23%. Thu nhập từ vốn, cổ tức nhận được từ các công ty thường trú EU/EEA là đối tượng chịu thuế như sau: tỷ lệ 15% áp dụng đối với lợi vốn (ví dụ như lãi từ việc bán cổ phiếu hoặc cổ phiếu) và một tỷ lệ 10% với các loại thu nhập từ vốn (cổ tức, chứng khoán và thu nhập lãi).

 

Thuế suất với thu nhập của doanh nghiệp là 15%.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển