(15/01/2020)

Chính sách thuế của Đan Mạch

Chính sách thuế của Đan Mạch, do Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cung cấp

1.         Thuế nhập khẩu

Đan Mạch trong lịch sử đã duy trì một chính sách không rào cản và thường dẫn đầu trong việc chống lại các hàng rào phi thuế quan. Đan Mạch là thành viên của Liên minh châu Âu và tuân thủ tốt nhất việc thực hiện các chỉ thị về thị trường chung châu Âu. Thuế nhập khẩu của Đan Mạch áp dụng chung cho tất cả các sản phẩm đến từ các nước không thuộc khối EU. Thuế nhập khẩu từ 5% đến 14% cho các sản phẩm công nghiệp. Khi hàng hoá đã được thông quan tại một cửa khẩu của một nước thành viên EU, hàng hóa có thể tự do di chuyển đến các nước thành viên khác của EU, trong đó có Đan Mạch.

Một số mặt hàng nông sản được nhập khẩu từ các nước không thuộc EU chịu sự điều chỉnh chung Chính sách Nông nghiệp chung (CAP). Các mặt hàng này bao gồm ngũ cốc, gạo, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt bò và bê, dầu olive, và đường chịu một số loại thuế và phí khác nhau. Các loại thuế này ban hành để cân bằng giá giữa sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm sản xuất ở các nước EU.

Khi các sản phẩm vào EU, chúng cần được khai báo với hải quan theo phân loại trong Danh mục kết hợp (Combined Nomenclature-CN). Danh mục kết hợp này được cập nhật và xuất bản hàng năm.

Thông tin về chính sách thuế, xem tại:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business_en

 

Tra cứu thuế nhập khẩu, xem tại:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

Thông tin về Chính sách nông nghiệp chung (CAP), xem tại:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en

Danh mục kết hợp (CN) được cập nhật hàng năm, xem tại:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/combined-nomenclature_en

2.         Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là 25% được thực hiện từ tháng 01/1992, không phân biệt đó là sản phẩm sản xuất trong nước hay nhập khẩu và áp dụng với hầu hết các dịch vụ và hàng hoá được bán hay thực hiện tại Đan Mạch.

Thông tin chi tiết, xem tại: https://skat.dk/skat.aspx?oid=3100

3.         Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt của Đan Mạch đánh vào các hàng hóa như bao bì, thuốc lá, nước uống có cồn, socola, trò chơi. Một số loại thuế tiêu thụ đặc biệt còn được gọi là thuế môi trường, thuế năng lượng đánh vào điện và xăng dầu.

Quốc hội Đan Mạch đã thông qua Đạo luật số 1588 ngày 27 tháng 12 năm 2019 sửa đổi Đạo luật Thuế Thuốc lá và Đạo luật về các loại thuế tiêu thụ khác nhau trong đó thuế đối với các sản phẩm thuốc lá và thuốc lá có khói sẽ tăng mỗi năm, bắt đầu từ 1/4/2020 đối với thuốc lá (cigarettes) và từ 1/1/2022 đối với thuốc lá có khói (smoking tobacco).

Từ ngày 1/1/2020, túi xách và túi dùng một lần bắt đầu bị áp thuế mới, cao hơn trước đây nhằm bảo vệ môi trường. Theo đó, túi xách nhựa phải trả 66 DKK/kg, túi xách giấy 30 DKK/kg, túi dùng 1 lần 57,6 DKK/kg.

Thông tin chi tiết, xem tại: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234916.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển