(17/04/2013)

Chính sách tăng cường thu hút FDI mới của Ấn Độ

  Bộ Công Thương Ấn Độ vừa công bố chính sách thu hút FDI hợp nhất lần thứ 6. Trong tình hình 10 tháng đầu năm tài chính hiện hành luồng FDI vào Ấn Độ đã giảm 33% xuống còn 21 tỷ USD, so với 31 tỷ USD cùng thời kỳ năm trước. 

 

Theo nhận định của một thứ trưởng Bộ Công Thương thì: “Đây chỉ là bản tóm tắt của tất cả các thông tư hướng dẫn đã công bố. Các thay đổi cần thiết trong chính sách thu hút FDI là một việc làm riêng”. Kể từ tháng 3 năm 2010 đây là một công việc hàng năm của Tổng vụ Chính sách và Xúc tiến Công nghiệp (DIPP) thuộc Bộ Công Thương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Điểm mới trong chính sách thu hút FDI lần này là phần tổng hợp các chính sách cho phép đầu tư FDI từ Pakistan, theo đó một công dân Pakistan hay một tổ chức giờ đây có thể đầu tư vào Ấn Độ theo các quy chế được chính phủ cho phép.

Về vấn đề giá chứng khoán, đã có thêm một đoạn, theo đó những người không cư trú muốn đầu tư vào một công ty của Ấn Độ phải phù hợp với Luật Thành lập Công ty ban hành năm 1956, bằng cách đăng ký vào Biên bản Ghi nhớ của Hiệp hội “ các khoản đầu tư như vậy có thể được thực hiện tại mệnh giá, phải hội đủ điều kiện cho đầu tư theo đề án đầu tư FDI ”.

Chính sách mới cũng liệt kê ra khoảng 8 điều kiện bắt buộc và một điều khoản tùy chọn về việc chuyển đổi một công ty có vốn FDI thành một công ty trách nhiệm hữu hạn. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) trước đây nói rằng những người Ấn không cư trú có thể đầu tư vào một công ty Ấn Độ với mệnh giá cổ phiếu hoặc trái phiếu, phải phù hợp với chương trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tháng 9/2012, chính phủ đã thực hiện một số thay đổi chính sách như cho phép FDI vào ngành bán lẻ đa thương hiệu lên đến 51%, cho phép FDI vào các công ty hàng không dân dụng Ấn Độ lên đến 49%; Chính phủ nhấn mạnh rằng FDI trong bán lẻ đa thương hiệu tùy thuộc vào sự cho phép của chính quyền bang. Chính sách mới cũng đưa ra những thay đổi về tài sản của các công ty xây dựng (ARC) (từ 49% lên tới 74%), các công ty truyền thông và các công ty tài chính không thuộc lĩnh vực ngân hàng (NBFC). Chính phủ cũng đã cho phép FDI lên đến 49% vào các trao đổi buôn bán điện.

Bộ trưởng Tài chính khuyến nghị xem xét lại chính sách áp trần đối với FDI trong một số ngành. Hiện nay, chính phủ trao cho 2 ủy ban trong Vụ các vấn đề kinh tế và Ngân hàng Dự trữ đang xem xét lại tất cả các khía cạnh của chính sách FDI. Bộ trưởng Bộ Công thương nói rằng chính phủ sẽ tự do hóa thêm các ngành như bán lẻ đa thương hiệu, hàng không dân dụng và một số lĩnh vực khác như nâng trần cho các ngành bảo hiểm, ngân hàng và quốc phòng.Theo chính sách hiện hành nếu một nhà đầu tư chỉ đóng góp vốn từ 10% trở xuống thì số vốn đầu tư đó được coi là đầu tư gián tiếp (FII) và nếu số vốn đầu tư trên 10% thì được coi là vốn đầu tư trực tiếp (FDI)./.

                     Nguyễn Trần Trung, Bí thư thứ 2


Thương Vụ Việt Nam tại Ấn Độ