(06/06/2014)

Chính phủ mới của Ấn Độ đứng trước các lựa chọn về chính sách thương mại

Thị trường Hoa Kỳ và EU chiếm đến 30% xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ. Vậy Ấn Độ sẽ lựa chọn theo hướng nào? Ấn Độ có nên đi theo xu hướng chung là tích cực theo đuổi nguyên tắc song phương để thúc đẩy xuất khẩu, hoặc trung thành với nguyên tắc đa phương, đặc biệt sau thành công (dù rất khiêm tốn) của Hội nghị Bộ trưởng WTO tại Bali vừa qua.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Vụ thị trường Châu Phi Tây Nam Á