(09/11/2020)

Chính phủ Lào lập quỹ phát triển năng lượng tái tạo

Chính phủ Lào lập quỹ phát triển năng lượng tái tạo. Phát triển năng lượng điện là một trong những trụ cột kinh tế của Lào trong những năm trở lại đây.
Thương vụ Việt Nam tại Lào