(25/06/2014)

Chính phủ I-xra-en giảm thuế nhập khẩu hàng hóa cơ bản xuống còn 0%

Nhằm đẩy nhanh quá trình cải cách nền kinh tế đi đôi với bảo đảm đời sống dân cư trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực Trung Đông còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, là một nước phụ thuộc phần lớn và nguồn lương thực nhập khẩu, gần đây, Chính phủ I-xra-en đã quyết định cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu đánh vào một số hàng hóa cơ bản.

Trong đó, một số mặt hàng có mức thuế nhập khẩu giảm xuống 0%, cụ thể như sau:

Bảng: Thuế nhập khẩu một số hàng hóa cơ bản tại I-xra-en

(Hiệu lực từ ngày 12/02/2014)

Sản phẩm

Mức thuế NK trước đây

Mức thuế NK mới

Gạo

5%

0%

Mỳ (Mỳ sợi và Mỳ ống)

12%

0%

Bơ thực vật

3%

0%

Cà phê

3%

0%

Đường viên

6.80%

0%

Hạt vừng

5%

0%

Trứng (thực hiện theo hạn ngạch)

100%

0%

Nguồn: http://ozar.mof.gov.il/ita2013/eng/mainpage.htm

 

Ngoài ra, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014, thuế giá trị gia tăng sẽ giảm xuống mức 17%.

 

Lê Hồng Quang

Vụ Châu Phi Tây Nam Á