(19/04/2019)

Chi tiết kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Niger năm 2018

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu chi tiết kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Niger năm 2018 để doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết tại file đính kèm.

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria