(14/12/2018)

Chi tiết kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Mali 9 tháng đầu năm 2018

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu chi tiết kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm giữa Việt Nam và Mali để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.

Đề nghị mở file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria