(04/03/2020)

Chi tiết 510 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy trong năm 2019 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng kinh doanh với Na Uy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển tổng hợp 510 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy trong năm 2019 theo mã HS 6 số và thị phần hàng Na Uy tại Việt Nam.

Hy vọng tài liệu sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển