(16/05/2019)

Chi tiết 1.705 mặt hàng Úc nhập khẩu từ Việt Nam trong năm 2018 và thị phần của Việt Nam

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Úc, Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp 1.705 mặt hàng Úc nhập khẩu từ Việt Nam trong năm 2018, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Úc.

Hy vọng số liệu này sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp xem chi tiết tại file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia