(23/03/2018)

Chi tiết 1622 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Úc trong năm 2017 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Úc, Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp 1.622 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Úc trong năm 2017, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Úc.

Hy vọng tài liệu sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp.

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia