(12/02/2020)

Chi tiết 1.455 mặt hàng Úc nhập khẩu từ Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2019 và thị phần của Việt Nam

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Úc, Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp 1.455 mặt hàng Úc nhập khẩu từ Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2019, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Úc.
Chi tiết 1.455 mặt hàng Úc nhập khẩu từ Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2019 và thị phần của Việt Nam

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Hy vọng số liệu này sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp xem chi tiết tại file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia