(10/09/2018)

Chi tiết 1449 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Úc trong 6 tháng năm 2018 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Úc, Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp 1.449 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Úc trong 6 tháng năm 2018, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Úc.

Hy vọng số liệu này sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp xem chi tiết tại đây

 

Thương vụ Việt Nam tại Australia