(18/04/2018)

Chỉ thị 15PM của Chính phủ Lào quản lý nghiêm ngặt mặt hàng gỗ xuất khẩu

Chính phủ Lào tăng cường quản lý nghiêm ngặt mặt hàng gỗ chưa thành phẩm xuất khẩu.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
2 file
Bộ Công Thương Lào