(13/12/2021)

Chỉ có một trái đất - Hội nghị Môi trường thế giới 2022

Thụy Điển sẽ đăng cai Hội nghị Môi trường Thế giới vào ngày 5 tháng 6 năm 2022 với sự hợp tác của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Chủ đề - ‘Chỉ có một trái đất’ - sẽ nêu bật các khả năng chuyển đổi sang lối sống xanh, bền vững hơn.

Vào năm 2022, tròn 50 năm kể từ khi hội nghị đầu tiên của Liên hợp quốc về môi trường được tổ chức lần đầu tại Stockholm. Hai kết quả của Hội nghị Stockholm là sự ra đời của UNEP và Ngày Môi trường Thế giới. Kỷ niệm 50 năm Hội nghị Stockholm sẽ được cả UNEP và Thụy Điển đánh dấu bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm thông qua hội nghị cấp cao Stockholm + 50 sẽ được tổ chức vào ngày 2-3/6/2022.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển