(09/02/2018)

Chế độ nhập khẩu vào Ma- rốc

Ma- rốc là nước Bắc Phi có tình hình chính trị- xã hội khá ổn định, đang đẩy mạnh quá trình mở cửa thị trường, tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế và đang tiến hành cắt giảm thuế quan theo cam kết với WTO. Với vị trí chiến lược, Ma-rốc còn là cửa ngõ để hàng của ta thâm nhập thị trường Châu Âu và Tây Thi. Tài liệu chế độ nhâp khẩu vào Ma- rốc do Bộ Công Thương cung cấp, sẽ giúp doanh nghiệp có thêm thông tin để mở rộng tại Ma- rốc.
Chế độ nhập khẩu vào Ma- rốc

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Các thông tin chi tiết:

1.    Các loại thuế tại Maroc

b. Thuế giá trị gia tăng (VAT)

c. Thuế tiêu thụ nội địa

d. Thuế nhập khẩu đặc biệt 

e. Các loại thuế và phí khác

f. Định giá thuế quan

2.    Thông quan hàng hóa tại Maroc

a.Thông quan

b. Đăng ký nhà nhập khẩu

c. Giấy phép nhập khẩu

d. Những chứng từ phải xuất trình để thông quan hàng hóa

e. Địa điểm và thời hạn thông quan

3.    Các chế độ kinh tế hải quan

4.    Kiểm dịch động thực vật

5.    Dãn nhãn và tiêu chuẩn

6.    Quy định về chứng từ nhập khẩu

7.    Các mặt hàng cấm và hạn chế nhập khẩu

8.    Thuế nhập khẩu

9.    Ưu đãi thuế quan

10. Biện pháp bảo vệ thương mại tạm thời

11. Quy định về bao bì, nhãn mác  

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Bộ Công Thương