(31/12/2020)

Cập nhật hướng dẫn của EU về Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam

Ủy ban Châu Âu vừa công bố hướng dẫn cập nhật về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam – EU (EVFTA), trong đó tập trung hướng dẫn về qui tắc xuất xứ.
Cập nhật hướng dẫn của EU về Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, GSP áp dụng cho Việt Nam song song với EVFTA, và do đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng ưu đãi nào có lợi nhất cho doanh nghiệp.

Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển