(12/09/2017)

Cần tìm nhà sản xuất ghi ta điện tại Việt Nam

Công ty của Thái Lan đang cần tìm nhà sản xuất ghi ta điện tại Việt Nam để đặt hàng sản xuất theo thiết kế của Công ty. Số lượng dự kiến 500 chiếc/tháng.

Người liên hệ: Mr. Chayong

Email: vwsourceparts@yahoo.com

Hoặc:

Ông Nguyễn Thành Hải

Tel: 0967175463 (Việt Nam)

email: haint@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan