(09/03/2018)

Cần nhập khẩu Clinker từ Việt Nam

01 doanh nghiệp Ai Cập có nhu cầu nhập khẩu Clinker từ Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Tanzania.
Cần nhập khẩu Clinker từ Việt Nam

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin vui lòng liên hệ:

Ông A. Ayoub

Email: h.ayoub_safari@yahoo.com

Mobile phone: 00201097592485

Hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập để được hỗ trợ:

Email: eg@moit.gov.vn

Tel/Fax:  0020 237485721

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập