(28/02/2020)

Các yêu cầu về An toàn của sản phẩm của Phần Lan

Các yêu cầu về an toàn sản phẩm của Phần Lan theo các qui định của EU. EU có luật pháp chung cho sự an toàn của sản phẩm: Chỉ thị 2001/95/EC cấm việc bán những sản phẩm nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng gây ra bởi chất liệu nguy hiểm hay sản xuất không an toàn. Chỉ thị này được áp dụng cho tất cả sản phẩm trên thị trường hàng hàng tiêu dùng. Đây là chỉ thị khung, và nó được bổ sung thêm bởi những chỉ thị cụ thể hơn cho từng nhóm hàng cụ thể như là chỉ thị an toàn cho nhóm hàng thực phẩm, đồ chơi và đồ dùng cho trẻ em, dụng cụ điện, v.v.

 

Những Chỉ thị CE (hay new Approach) chi phối 20 nhóm hàng có nguy cơ gây rủi ro cho người tiêu dùng. Người nhập khẩu có trách nhiệm trong việc hàng hóa phải có nhãn hiệu “CE”. Cũng có nhiều tiêu chuẩn về kỹ thuật đối với sản phẩm. Mỗi nước EU đều có những cơ quan quốc gia phụ trách về tiêu chuẩn, nhưng vì các tiêu chuẩn quốc gia đều có chung gốc châu Âu, nên một văn bản tiêu chuẩn ở Phần Lan cũng có giá trị ở các nước EU khác, và ngược lại.

 

Nếu trong khâu sản xuất hàng hóa có sử dụng hóa chất, cần nghiên cứu quy định của EU về hóa chất và cách sử dụng chúng an toàn. Chỉ thị (EC 1907/2006) được gọi là REACH (Đăng ký, đánh giá, cho phép, và hạn chế đối với hóa chất) có mục đích chính là tăng cường bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Những nhà sản xuất và nhập khẩu có trách nhiệm lớn hơn để quản lý những nguy cơ từ hóa chất và để đăng ký những thông tin được yêu cầu ở một cơ sở dữ liệu trung tâm do ECHA (Cơ quan Hóa chất Châu Âu) đặt ở Helsinki, Phần Lan, điều hành.

 

Những nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối phải hợp tác để cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin cần thiết về an toàn sản phẩm bằng cách gắn nhãn hiệu cảnh báo lên sản phẩm hay có bản hướng dẫn sử dụng rõ ràng. Người nhập khẩu và phân phối cần kiểm tra mức độ an toàn của sản phẩm mà họ bán, và tiến hành những biện pháp cần thiết để tránh những nguy cơ tiềm ẩn. Điều này có thể là thu hồi sản phẩm còn trên thị trường, thông báo cho người tiêu dùng, thu hồi sản phẩm đã bán cho người tiêu dùng. Các cơ quan theo dõi thị trường quốc gia của các nước EU đã thành lập ở châu Âu một mạng lưới RAPEX, Hệ thống cảnh báo nhanh đối với tất cả hàng hóa nguy hiểm trừ thực phẩm, thuốc và dụng cụ y tế. Phái đoàn EU đã xuất bản bản tổng kết hàng tuần những thông báo của RAPEX.

 

An toàn sản phẩm luôn được kiểm tra trước khi hàng được nhập để tránh những vụ kiện về trách nhiệm sản phẩm. Nếu người mua có thể chứng minh là họ bị tổn thương về con người hay tài sản do hàng kém chất lượng gây ra, họ có thể đòi bồi thường tài chính, trước hết, từ người phân phối theo Chỉ thị về Trách nhiệm Sản phẩm của EU. Nhà phân phối, sau đó, có quyền chuyển khiếu nại cho nhà nhập khẩu, nhà sản xuất, hay bất kỳ ai tham gia trước đó trong dây chuyền phân phối. Chỉ thị này chi phối tất cả sản phẩm công nghiệp, nhưng trừ, ví dụ như, hàng nông nghiệp, sản phẩm này có luật pháp riêng.

 

 

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển