(06/01/2022)

Các mặt hàng xuất nhập khẩu chính của Algeria giai đoạn 2016-2020

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh mục các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu của Algeria giai đoạn 2016-2020 để doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.

Đề nghị mở các file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria