(13/10/2010)

Các khó khăn và những điểm cần lưu ý trong giải quyết tranh chấp thương mại với đối tác Hàn Quốc

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào tháng 12/1992, Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam với kim nghạch thương mại hai chiều không ngừng tăng qua các năm. Năm 2010, thương mại hai nước tăng nhanh theo đà hồi phục của nền kinh tế thế giới. Dự kiến đến hết năm nay kim nghạch song phương sẽ đạt khoảng 11,5 tỷ đến 12 tỷ USD. Cùng với sự gia tăng của các giao dịch thương mại, số lượng tranh chấp giữa các công ty Việt Nam và công ty Hàn Quốc cũng có chiều hướng gia tăng đặc biệt là từ năm 2008 đến nay.

Doanh nghiệp xem thêm theo file đính kèm.


Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc