(21/03/2012)

Các hội chợ triển lãm chính của Israel năm 2012

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu các hội chợ triển lãm chính của Israel năm 2012 trong file đính kèm.

Doanh  nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á