(11/03/2020)

Các doanh nghiệp TBN sản xuất xuất khẩu màng lọc kháng khuẩn khẩu trang y tế:

Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha xin gửi Danh sách các doanh nghiệp Tây Ban Nha chuyên sản xuất xuất khẩu màng lọc kháng khuẩn khẩu trang y tế: (tại file đính kèm) để cộng đồng doanh nghiệp trong nước tham khảo và liên hệ (khi cần)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha