(01/10/2012)

Các doanh nghiệp Nigeria nhập khẩu thiết bị điện gia dụng

Thương Vụ Việt Nam tại Nigeria tổng hợp một vài doanh nghiệp Nigeria nhập khẩu thiết bị điện gia dụng.

Doanh nghiệp Việt Nam xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Nigeria