(18/09/2010)

Các doanh nghiệp Nigeria nhập khẩu ô tô

Thương Vụ Việt Nam tại Nigeria giới thiệu một số doanh nghiệp chuyên nhập khẩu oto.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Nigeria