(24/04/2014)

Các cơ quan quản lý chất lượng nông sản thực phẩm của Hàn Quốc

Hàng nông sản thực phẩm nhập khẩu vào Hàn Quốc chịu sự quản lý của một số cơ quan chức năng như Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm hay Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn.

Tài liệu này cung cấp thông tin về chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành liên quan đối với nông sản thực phẩm nhập khẩu vào Hàn Quốc cũng như cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc