(08/02/2018)

Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành Thông báo hướng dẫn về việc nộp yêu cầu rà soát hành chính hàng năm lệnh áp thuế CBPG, CTC, kết luận hoặc thỏa thuận đình chỉ

Ngày 01 tháng 2 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành Thông báo hướng dẫn về việc nộp yêu cầu rà soát hành chính hàng năm đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá (CBPG) hoặc chống trợ cấp (CTC). Theo quy định tại mục 19 CFR 351.213 của Đạo luật thuế quan 1930, một năm sau ngày công bố lệnh áp thuế CBPG hoặc CTC, các bên liên quan có thể nộp yêu cầu rà soát hành chính đối với các lệnh này.

Trong Thông báo nói trên, DOC cho biết thời hạn cho các bên liên quan nộp yêu cầu rà soát hành chính chậm nhất là ngày 28 tháng 2 năm 2018; thời hạn để các bên rút yêu cầu rà soát hành chính là trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố thông báo khởi xướng rà soát hành chính (thời hạn này có thể gia hạn). Đối với Việt Nam, DOC liệt kê các lệnh áp thuế CBPG và CTC mà các bên liên quan có thể nộp yêu cầu rà soát hành chính bao gồm:

Lệnh áp thuế CBPG

Thời kỳ rà soát

Tôm nước ấm đông lạnh

1/2/2017-31/1/2018

Mắc áo bằng thép

Tháp gió

Lệnh áp thuế CTC

Thời kỳ rà soát

Mắc áo bằng thép

1/1/2017-31/12/2017

Mọi yêu cầu rà soát hành chính phải được nộp bằng văn bản thông qua phương thức điện tử, bằng cách gửi qua hệ thống: http://access.trade.gov. Các bên yêu cầu rà soát cần gửi bản sao yêu cầu rà soát đến Nguyên đơn và từng nhà sản xuất hoặc xuất khẩu được xác định trong yêu cầu rà soát.

Trong trường hợp đến ngày 28 tháng 02 năm 2018 mà DOC vẫn không nhận được yêu cầu rà soát đối với các chuyến hàng thuộc phạm vi áp dụng của các lệnh áp thuế, kết luận hoặc thỏa thuận đình chỉ được nêu ra trong Thông báo này và cho thời kỳ rà soát được xác định trên đây, DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Biên phòng và Hải quan Hoa Kỳ tính thuế CBPG và CTC đối với các lô hàng đó theo tỉ lệ bằng với khoản yêu cầu nộp đặt cọc của các mức thuế CBPG và CTC ước tính đối với các lô hàng đó tại thời điểm nhập kho hoặc đưa vào tiêu thụ và tiếp tục thu tiền đặt cọc đối với các lệnh trước đó.

Thông tin chi tiết về thông báo của DOC xin xem tại đây:

https://www.federalregister.gov/documents/2018/02/01/2018-02004/antidumping-or-countervailing-duty-order-finding-or-suspended-investigation-opportunity-to-request?utm_campaign=subscription%20mailing%20list&utm_source=federalregister.gov&utm_medium=email

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài – Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (024)222. 05012; Fax: (024)222.05003

Cục Phòng vệ thương mại