(06/02/2009)

Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế-thương mại năm 2009 của Bỉ

Là nước theo chế độ quân chủ lập hiến và nghị viện liên bang (Vua chỉ có ý nghĩa biểu tượng của đất nước, Thủ tướng đứng đầu nhánh hành pháp) nhưng trong các thập kỷ gần đây, Bỉ đã tiến hành nhiều đợt cải cách hành chính nhằm trao cho các vùng nhiều quyền quyết định hơn nữa. Phân quyền trọn vẹn ở Bỉ cũng rất phức tạp với hệ thống các cộng đồng và vùng (cộng đồng tiếng Hà Lan, cộng đồng tiếng Pháp, cộng đồng tiếng Đức, vùng Flander, vùng Wallonie và vùng Brussels).

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.


Thương Vụ Việt Nam tại Bỉ và EU