(24/06/2020)

Bờ Biển Ngà giảm chi phí cho người xuất khẩu cacao trong nước

Hội đồng Cà phê và Cacao Bờ Biển Ngà (CCC) đã bắt đầu tiến hành công cuộc cải cách nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu cacao trong nước và dự kiến hoàn thành vào đầu mùa vụ 2020/2021 vào tháng 10/2020, trong đó bao gồm cắt giảm chi phí trong quá trình thu mua và dự trữ hạt cacao.
Bờ Biển Ngà giảm chi phí cho người xuất khẩu cacao trong nước

Hội đồng Cà phê và Cacao Bờ Biển Ngà (CCC) đã bắt đầu tiến hành công cuộc cải cách nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu cacao trong nước và dự kiến hoàn thành vào đầu mùa vụ 2020/2021 vào tháng 10/2020, trong đó bao gồm cắt giảm chi phí trong quá trình thu mua  và  dự trữ hạt cacao.

Theo đó, CCC đã yêu cầu tiến hành kiểm toán.

Kết quả kiểm toán cho thấy, các nhà xuất khẩu  Bờ Biển Ngà đang phải trả một số khoản phí chồng chéo với đơn vị này, bao gồm phí lưu kho và bảo quản đối với cả hàng hóa mua dư lẫn hàng hóa xuất khẩu, khiến giá xuất khẩu bị tăng thêm 0,07 USD/kg.

Đơn vị kiểm toán đồng thời kiến nghị CCC giảm lượng cacao mà nhà xuất khẩu có thể lưu kho xuống 2% tổng sản lượng trong hợp đồng, thay vì 10% như hiện tại và yêu cầu các công ty phải bán hạt cacao trong vòng 21 ngày kể từ khi lưu kho. Điều này nhằm tránh việc đầu cơ tích trữ, nâng giá hạt cacao và gây thiếu hụt sản lượng đối với người bán trong nước.

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi tổng hợp