(15/12/2014)

Biểu thuế Xuất nhập khẩu và phân loại hàng hóa Đài Loan 2014

Thương vụ Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trân trọng giới thiệu tới quý độc giả, quý doanh nghiệp Biểu thuế xuất nhập khẩu và phân loại hàng hóa của Đài Loan như phụ lục đính kèm.
Biểu thuế Xuất nhập khẩu và phân loại hàng hóa Đài Loan 2014

Biểu thuế xuất nhập khẩu và phân loại hàng hóa của Đài Loan (Customs Import Tariff and Import Export Commodity Classification of ROC)  do Tổng Cục Hải quan, Bộ Tài chính và Cục Thương mại Quốc tế Bộ Kinh tế Đài Loan ấn hành tháng 8 năm 2014 bằng 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung.