(10/02/2017)

Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2017

Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc xin giới thiệu Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2017 được chính thức áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2017, bao gồm cả Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu bằng tiếng Trung và tiếng Anh để các quý cơ quan và doanh nghiệp tham khảo.
Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2017

Chi tiết xin tải file đính kèm tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0B_euJlolV-W4QWRJZklSWE9majg/view

Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc