(06/01/2016)

Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2016

Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc xin giới thiệu Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2016 được chính thức áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2016, bao gồm cả Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu bằng tiếng Trung và tiếng Anh để các quý cơ quan và doanh nghiệp tham khảo.
Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2016

Chi tiết xin tải file đính kèm tại đây

Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc